A la nostra terra celebrem moltes diades, dies assenyelats en els quals es tradicional un tipus de pa, coca, pasta, tortell...
6

17

 

Reis

St. Aantoni

2

14

16

19

22

 

La Candelera

St. Valentí (Dia dels Enamorats)
Dijous Gras
Carnestoltes
Divendres de cendra19

 

St. Josep (Dia del Pare)

1

9

23

27

 

Diumenge de Rams
Dilluns de Pascua
St. Jordi
Mare de Deu de Montserrat6

 

Dia de la Mare

13

23

28

 

St. Antoni
St. Joan
St. Pere

10
16
25
26

 

St. Cristòfol
Mare de Deu del Carme
St. Jaume
Sta. Anna15

 

Sta. Maria

11

 

Diada de Catalunya

12
15
31

 

Mare de Deu del Pilar
Sta. Teresa
La Castanyada 

 

 

13

 

Sta. Llúcia